TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi BUTSO Konferans Salonunda gerçekleştirildi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliği ile TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi BUTSO Konferans Salonunda gerçekleştirildi

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in başkanlığında, BUTSO üyelerine yönelik eğitimlerine devam ediyor.

BUTSO Konferans Salonunda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Eğitmenlerinden Ahmet Eryurt tarafından, TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi düzenlemiş olup; eğitim konu alt başlıkları şu şekil idi;


• TS EN ISO 9001:2015 standardına göre kalite yönetim sisteminde proses yaklaşımı
• PUKÖ döngüsü
• Prosesler arası etkileşimlerin belirlenmesi
• Proseslerin şematik gösterimi
• Risk tabanlı düşünme bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesi
• Belirlenen Risk ve fırsatların yönetilmesi
• Proseslerin istenilen çıktılara ulaşmasına yönelik performanslarının değerlendirilmesi
• Pratik çalışmalar.


Proses tabanlı risk yönetimi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu eğitimde proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda bilgi aktarımı yapıldı.