EKONOMİK YATIRIMLAR HİBE DESTEĞİ

Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden Odamıza gönderilen 15.09.2017 tarih ve 61217373 sayılı yazısında;

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2017/22) 13.09.2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda yatırım konuları; Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera yenilenebilir enerji üretim tesisi ve çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi ve yatırımları konularında yapılacak başvurular kabul edilir. Başvurular elektronik ortamda tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren doksan (90) gün içerisinde yapılır. Konuyla ilgili Tebliğ İl Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmıştır.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.