2017 YILINDA UYGULANACAK İSTİHDAM TEŞVİKİ

09/02/2017 tarih ve 687 Sayılı Resmi Gazete’de istihdam teşviki yayımlanmıştır. Yeni teşvik kapsamında uygulamaya ilişkin temel noktalar:

  • Teşvik uygulamasından özel sektör işverenleri yararlanacaklardır.
  • İşverenler, 31/12/2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı için dolayı bu teşvikten yararlanacaklardır.
  • İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları sigortalıların; İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya
  • muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir.
  • Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2.177 TL’dir. (SGK tarafından uygulanan 5 puanlık prim indirimi sonrasında işveren maliyeti 2.088,56 TL olmaktadır.)
  • Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1 sigortalı için sadece 1.404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır.
  • Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır.
  • Teşvik uygulaması 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.
  • Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır.

NOT: İşverenler açık iş talebini İŞKUR’a verecektir.